logo

Политички студии

Share on facebook
Share on twitter

2006

Политичка студија 1/2006, Македонската децентрализација помеѓу етничките односи и економскиот развој
Политичка студија 2/2006, Процесот на децентралицација во Македонија: Перспективи за решавање на етнички конфликти, засилено претставување, институционална ефикасност и одговорност

2005

Политичка студија 1/2005, Интер етнички односи, образование и економски перспективи на општина Јегуновце,
Политичка студија 2/2005, Кавадарци

Поврзани објави