logo

Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

Share on facebook
Share on twitter

Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација – извештајот од испитување на јавното мислење може да го најдете на следниот линк: http://IDSCS_2006_komparativna_analiza_na_rejtingot_na_partiite_so_demografska_krostabulacija.pdf

Поврзани објави