Видео: Импликациите на Механизмот за гранично јаглеродно прилагодување на ЕУ врз Северна Македонија

Целта на Механизмот за гранично јаглеродно прилагодување на ЕУ е да се намали емисијата на јаглерод диоксид, а ќе треба да го применуваат и македонските компании. Во видеото универзитетската професорка Силвана Мојсовска објаснува кои ќе бидат импликациите врз компаниите.

Видео: Механизмот за скрининг на странските директни инвестиции спречува во земјата да влезе корозивен капитал

Преку Механизмот за скрининг на странските директни инвестиции се спречува корозивниот капитал да влезе во земјата. Погледнете го видеото во кое економистот Зоран Јовановски објаснува зошто корозивниот капитал е штетен и како влијае врз институциите и системот.

Странските инвестиции да се скенираат за корозивен капитал, домашните компании да се интегрираат во синџирите за производство на ЕУ

Македонската економија ја очекуваат бројни прилагодувања во претстојниот период за создавање на клима на конкурентност и одржливост на животната средина. Во фокусот на институциите се очекува да биде справувањето со корозивниот и привлекување на конструктивниот капитал. Од друга страна, компаниите кои извезуваат на европските пазари ги очекува прилагодување со новите ЕУ регулативи меѓу кои и […]

ИНСТИТУТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА: ДЕБАТАТА ВО СОБРАНИЕТО БЛАГО ПОДОБРЕНА, НО И ПОНАТАМУ НЕДОВОЛНО КОНСТРУКТИВНА

На скала од 1 до 10, оценката за квалитетот на дебатата во Собранието на Република Северна Македонија за првото полугодие на 2022 изнесува 5,5. Ова го покажа набљудувањето на Институтот за демократија во периодот јануари – јуни 2022 година. Во фокус беа дискусиите што се однесуваат на точки од собранискиот дневен ред кои спаѓаат во […]

Порталот ZOOM.mk ги прекршил етичките и професионалните стандарди во текст против граѓанското општество 

Поаѓајќи од својата визија за Македонија како високо развиена демократија на слободни граѓани ИДСЦС ја поздравува одлуката на Советот за етика во медиумите против порталот zoom.mk (уредник Насер Селмани) за прекршување на член 1 од Кодексот на новинарите на Македонија. Шпекулативни, злонамерни и пропагандистички новинарски текстови создаваат неслободни граѓани, заробено општество и клиентелистички медиуми и против […]

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јануари – јуни 2022)

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот на дебатата во Собранието и работата на Собранието генерално. Од јануари 2020 година, почнува четвртиот циклус на мониторинг, во рамки на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), која се спроведува во партнерство со Националниот демократски институт (НДИ) и Центарот за управување со промени (ЦУП). Во периодот […]

Повик за Швајцарска стипендиска програма 2022/2023

Во период од 18 јули до 4 септември 2022 година отворен е повик за аплицирање за Швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собранието на Република Северна Македонија, кои имаат интерес за професионално усовршување и развој, односно интерес за магистерски и докторски студии во академска 2022/2023 година. Стипендиската програма за упис на […]

Корупција 2030: Креирани сценарија за борбата против корупцијата во 2030 година

Институт за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје ја одржа четвртата работилница за стратешко планирање со институциите и граѓанските организации вклучени во борбата против корупцијата. Работилницата е дел од процесот на долгорочно стратешко планирање како институциите да се справат со современите предизвици кои ги носи борбата против корупцијата. Процесот вклучува преглед на постоечките стратегии и процедури […]