Публикации

  Archives for: "Mеѓународни односи"
  Јул/2017

  Документ за јавни политики: Што се оствари, а што не од Берлинскиот процес? И зошто?

  Mеѓународни односи / Анализи / Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција

  Фев/2011

  Број 4: “Глобализација”

  Mеѓународни односи / Глобализација / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација