Analizë e cilësisë së formularëve të Vlerësimit të Ndikimit të Rregullativës

pvr-formi-naslovna-shq

Analizë e cilësisë së formularëve të Vlerësimit të Ndikimit të Rregullativës

Бриф за јавна политика /Добро владеење /Јавна администрација

Analizë e cilësisë së formularëve të Vlerësimit të Ndikimit të Rregullativës

Dokument i shkurtër për politika publike, Autor: Natalija Shikova

Analizë e cilësisë së formularëve të Vlerësimit të Ndikimit të Rregullativës

Share