Инфографик: Јавното мислење и спорот за името

anketa-ime2

Инфографик: Јавното мислење и спорот за името

Извештај од испитување на јавното мислење /Инфографик /Јавно мислење /Спор за името

http://

 

Инфографик: Јавното мислење и спорот за името

Share