Архива

  Author Archive for: "idscsadmin"
  item

  Собранието под лупа: Повик за практикантска работа

  Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) и Институтот за централна и источна Европа и Балкан (IECOB) објавуваат конкурс за платена практикантска работа за мотивираните студенти/ки или скорешни дипломци од сите општествено-хуманистички области, аналитичари и активисти од граѓански организации. Вкупно...

  item

  Индекс за квалитет на дебата

  „Индексот за квалитет на дебата“ овозможува секој поединечен говор изнесен на седниците да се кодира според неколку главни карактеристики: – Степен на аргументираност на говорот;– Степен на почит на говорникот кон другите пратеници и нивните аргументи;– Отвореност за прифаќање...

  item

  Индекс за квалитет на дебата

  „Индексот за квалитет на дебата“ овозможува секој поединечен говор изнесен на седниците да се кодира според неколку главни карактеристики: – Степен на аргументираност на говорот;– Степен на почит на говорникот кон другите пратеници и нивните аргументи;– Отвореност за прифаќање...

  item

  Извештај: Сиромашна дебата во Собранието

  На седниците на Собранието ретко доаѓа до размена на мислења и ставови околу законските предлози. Малиот број на реплики и контрареплики по излагањата на пратениците не овозможуваат преку дебата да се тестира валидноста и издржаноста на изнесените аргументи од...

  item

  Извештај: Сиромашна дебата во Собранието

  На седниците на Собранието ретко доаѓа до размена на мислења и ставови околу законските предлози. Малиот број на реплики и контрареплики по излагањата на пратениците не овозможуваат преку дебата да се тестира валидноста и издржаноста на изнесените аргументи од...

  item

  Тренинг за грантистите на „Граѓанската мрежа“

  На 25 јули 2014 во Квинс хотелот во Скопје, се одржа тренинг за истражувачки методи и подготовка на документи за јавни политики, наменет за грантистите на „Граѓанската мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“. Во текот...

  item

  Тренинг за грантистите на „Граѓанската мрежа“

  На 25 јули 2014 во Квинс хотелот во Скопје, се одржа тренинг за истражувачки методи и подготовка на документи за јавни политики, наменет за грантистите на „Граѓанската мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“. Во текот...

  item

  Тренинг за грантистите на „Граѓанската мрежа“

  На 25 јули 2014 во Квинс хотелот во Скопје, се одржа тренинг за истражувачки методи и подготовка на документи за јавни политики, наменет за грантистите на „Граѓанската мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“. Во текот...

  item

  Анкета за работата на собранието

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС) во периодот 15 мај – 15 јуни 2014 година, во рамки на проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ спроведе истражување на јавното мислење околу перцепциите на граѓаните...

  item

  Анкета за работата на собранието

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС) во периодот 15 мај – 15 јуни 2014 година, во рамки на проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ спроведе истражување на јавното мислење околу перцепциите на граѓаните...