Зајакнување на улогата и капацитетот на Собранието во процесот на пристапување кон Европската Унија е целта на проектот кој го спроведува Институтот за демократија „Социетас цивилис“.

Целта ќе се постигне преку изработка на предлози за зајакнување на улогата на Собранието при усогласување на македонското со законодавството на Европската Унија и преку промовирање на вклучување на граѓанскиот сектор во работата на Собранието.

Временска рамка на имплементација: септември 2016 – февруари 2017

Донатор: ИПА 2 Механизам за граѓанските организации.

Проектен буџет: € 4,500

Проектот ќе ги постигне целите преку спроведување на следниве активности:

  • Спроведување на истражување при што ќе се разгледа постојната админситративна и законска рамка, како и претходни истражувања на темата
  • Спроведување на теренско истражување преку спроведување на интервјуа со релевантни чинители
  • Подготовка на документ за јавни политики со наодите од истражувањето и препораки за подобрување на состојбите
  • Активности за информирање и застапувањe

Очекувани резултати:

  • Идентификување на поставеноста на Собранието во постоечката административна рамка и утврдување на можности за зајакнување на неговата улога
  • Утврдување на степенот на применување на постојните процедури, согласно деловникот на Собранието, во процесот на усогласување на македонското со европското законодавство
  • Оценка на квалитет на дебата во Собранието при усогласување на македонското со европското законодавство користејќи го Индексот за квалитет на дебата (развиен од ИДСЦС)
  • Зајакнување на улогата на Собранието во усогласување и спроведување на европското законодавство во Македонија
  • Преглед на вклученоста на граѓанскиот сектор во работата на Собранието поврзана со процесот на пристапување кон ЕУ, особено во работата на Националниот совет за eвроинтеграции и Комисијата за европски прашања
  • Посуштинско вклучување на граѓанскиот сектор во работата на работните тела на Собранието во насока на унапредување на постапката за усогласување со законодавството на ЕУ

Настани поврзани со проектот

item

Документ за јавна политика: Собранието усвојувало „европски закони“ со заобиколување на процедурата

Собранието усвојувало повеќе „европски закони“ заобиколувајќи ја целата процедура предвидена за законите со европско знаменце во периодот 2014-2016. Во...

item

Конференција: Формирана „Мрежа за подобра легислатива“ за проценка на влијанието од регулативата

Се формираше „Мрежа за подобра легислатива“ составена од десет граѓански организации кои ќе го следат процесот на проценка на...

item

ИНФОРМ: Презентација на научно истражување за политички клиентелизам на Балканот на конвенција во Њујорк

  Борјан Ѓузелов, надворешен соработник на истражувања на ИДСЦС, ги презентираше првичните наоди од студијата „Политички клиентелизам во Западен...

item

Силна осуда за вчерашните насилства во Собранието на Република Македонија

Најостро ги осудуваме сите насилни методи на решавaње на несогласувањата. Одговорните за вчерашните настани треба веднаш да се идентификуваат...

item

Infographic: Cilat organizata janë të mbështetura në komunat të Shkupit?

Studimi i shkurtër i politikës publike: Zëri 463 – Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?

item

Инфографик: Какви граѓански организации поддржуваат скопските општини

Линк до инфографикот на Албански јазик: Infographic: Cilat organizata janë të mbështetura në komunat të Shkupit? Податоците во инфографиците...

item

ИНФОРМ Билтен#1: „Лидерски средби“ – (Де)формализирање на политичкото одлучување во Југоисточна Европа

Aнализата на „лидерските средби“ (пракса на разрешување на сериозни политички расправи на приватни средби на партиски лидери притоа заобиколувајќи...

item

Краток документ за јавни политики: Каде и како се трошат средствата за невладините организации

Кратката студија на јавна политика е произлезена како резултат на истражувањето кое се спроведе во 10 единици на локална...

item

ИНФОРМ Билтен #1: Истражуваме за изборна корупција, лидерски средби, економија, јавноста и институциите и меѓучовечките односи во Западен Балкан

Преглед на студии на случаи Во првата година од активностите истражувачите на ИНФОРМ изработија 5 студии на случаи за...

item

Информ билтен Бр.1: Важноста на неформалноста

Иако ги проучуваме неформалните институции, ние на нив не гледаме како на „примордијални“ или како на резултат на „непроменливите“...