Тим

  ib3 image

  Марко Трошановски

  Претседател

  marko@idscs.org.mk

  Истражување на јавно мислење, политичка култура, медиуми, политички комуникации

  ib3 image

  Ивана Најдоска

  Програмски директор

  ivana@idscs.org.mk

  Kомуникации, програмски и грант менаџмент, добро владеење

  ib3 image

  Милена Крстева

  Административен и финансиски асистент

  milena@idscs.org.mk

  Маркетинг, финансиско рапортирање, креирање буџети, администрација

  ib3 image

  Миша Поповиќ

  Раководител на центар - Постар истражувач

  misha@idscs.org.mk

  Анти-корупција, политичка култура, социјални вредности, национализам и идентитет

  ib3 image

  Јане Димески

  Комуникации и односи со јавност

  jane@idscs.org.mk

  Односи со јавност, новинарство, парламент

  ib3 image

  Александар Талимџиоски

  Административен и финансиски менаџер

  aleksandar@idscs.org.mk

  Финансиски менаџмент, финансиско рапортирање

  ib3 image

  Илина Мангова

  Надворешен соработник на истражување

  mangova@idscs.org.mk

  Демократизација, добро владеење, јавно мислење

  ib3 image

  Марко Панковски

  истражувач

  pankovski@idscs.org.mk

  Европска безбедност, теории на конфликти, граѓанско општество, младински политики, проценка на влијание на регулатива

  ib3 image

  Влора Речица

  Проектен асистент - помлад истражувач

  vlora@idscs.org.mk

  Добро владеење, цивилно општество и демократизација

  ib3 image

  Иван Дамјановски

  Надворешен соработник на истражување и аналитичар

  ivan@idscs.org.mk

  Европска интеграција, Европеизација, ЕУ проширување, идентитетски политики

  ib3 image

  Ненад Марковиќ

  Надворешен соработник на истражување и аналитичар

  nenad@idscs.org.mk

  Политичка теорија, политичка филозофија, цивилно општество, етничка припадност, нација и држава, политичка култура, политички мит, добро владеење

  ib3 image

  Зоран Нечев

  Раководител на центар – Постар истражувач

  zoran@idscs.org.mk

  Проширување на ЕУ, европеизација, политика на условеност, Западен Балкан, правда и внатрешни работи

  ЕУ интеграции, цивилно општество

  ib3 image

  Христијан Петрушев

  Проектен координатор - помлад истражувач

  hristijan@idscs.org.mk

  ЕУ интеграции, цивилно општество

  Практиканти

  Сара Миленковска

  Сара Миленковска

  Лукас Стрезос

  Лукас Стрезос

  Егзона Арифи

  Егзона Арифи

  Филип Јаневиќ

  Филип Јаневиќ

  Ивана Тодороска

  Ивана Тодороска

  Иван Николовски

  Иван Николовски