Тим

  ib3 image

  Марко Трошановски

  Претседател

  marko@idscs.org.mk

  Истражување на јавно мислење, политичка култура, медиуми, политички комуникации

  ib3 image

  Ивана Најдовска

  Програмски директор

  ivana@idscs.org.mk

  Kомуникации, програмски и грант менаџмент, добро владеење

  ib3 image

  Милена Крстева

  Административен и финансиски асистент

  milena@idscs.org.mk

  Маркетинг, финансиско рапортирање, креирање буџети, администрација

  ib3 image

  Миша Поповиќ

  Раководител на центар - Постар истражувач

  misha@idscs.org.mk

  Анти-корупција, политичка култура, социјални вредности, национализам и идентитет

  ib3 image

  Јане Димески

  Комуникации и односи со јавност

  jane@idscs.org.mk

  Односи со јавност, новинарство

  ib3 image

  Александар Талимџиоски

  Административен и финансиски менаџер

  aleksandar@idscs.org.mk

  Финансиски менаџмент, финансиско рапортирање

  ib3 image

  Илина Мангова

  Надворешен соработник на истражување

  mangova@idscs.org.mk

  Демократизација, добро владеење, јавно мислење

  ib3 image

  Христијан Петрушев

  Проектен координатор - помлад истражувач

  hristijan@idscs.org.mk

  ЕУ интеграции, цивилно општество

  ib3 image

  Влора Речица

  Проектен асистент - помлад истражувач

  vlora@idscs.org.mk

  Добро владеење, цивилно општество и демократизација

  ib3 image

  Иван Дамјановски

  Надворешен соработник на истражување и аналитичар

  ivan@idscs.org.mk

  Европска интеграција, Европеизација, ЕУ проширување, идентитетски политики

  ib3 image

  Ненад Марковиќ

  Надворешен соработник на истражување и аналитичар

  nenad@idscs.org.mk

  Политичка теорија, политичка филозофија, цивилно општество, етничка припадност, нација и држава, политичка култура, политички мит, добро владеење

  ib3 image

  Зоран Нечев

  Раководител на центар – Постар истражувач

  zoran@idscs.org.mk

  Проширување на ЕУ, европеизација, политика на условеност, Западен Балкан, правда и внатрешни работи

  ib3 image

  Јован Близнаковски

  Надворешен соработник на истражување

  jovan@idscs.org.mk

  Мултикултурни политики, идентитетски политики, демократизација и добро владеење

  ib3 image

  Марко Панковски

  Проектен асистент - помлад истражувач

  pankovski@idscs.org.mk

  Европска безбедност, теории на конфликти, граѓанско општество, младински политики

  ib3 image

  Христина Прескакулева Велјанова

  Истражувач

  hristina@idscs.org.mk

  Политичка филозофија, демократизација, човекови права, добро владеење

  Практиканти

  Сара Миленковска

  Сара Миленковска

  Лукас Стрезос

  Лукас Стрезос

  Егзона Арифи

  Егзона Арифи

  Филип Јаневиќ

  Филип Јаневиќ

  Ивана Тодороска

  Ивана Тодороска

  Иван Николовски

  Иван Николовски